Projecten op de Schakel

In de loop van het schooljaar vinden er in de klassen van de diverse groepen naast de normale lessen een aantal projecten plaats. Dit kunnen projecten per klas zijn of schoolbreed.

De projecten zijn vaak vakoverstijgend en kunnen duren van een aantal dagen tot een aantal weken. Sommige projecten komen jaarlijks terug zoals 'Lentekriebels' en een schoolbreed project van Natuur en Milieueducatie