EnquĂȘte verkeersveiligheid

Een zestal studenten van het Adviesbureau School Veiligheid van de Hogeschool Utrecht doen in het kader van hun studie en in opdracht van de Schakel een onderzoek naar de verkeersveiligheid rondom de school.
De ouders krijgen via de kinderen een enquête mee met de vraag deze in te vullen.Hier is een link naar de enquête.

De studenten gaan met de ingevulde vragen aan de slag, doen observaties en praten met leerkrachten en kinderen. Uit al deze bevindingen komt een rapportage met adviezen voor een betere verkeersveiligheid rondom de school.

Verkeersactie

In de groepen 4 en 5 heeft van 9 februari tot en met 13 maart 2015 de actie 'Op voeten en fietsen naar school'  plaats gevonden. Deze actie had als doel het belang van lopend of fietsend brengen en halen onder de aandacht te brengen. De kinderen van deze groepen konden gedurende vier weken stickers sparen voor elke dag dat zij lopend of fietsend naar school komen. Op 15 april 2015 was de prijsuitreiking: de kinderen hebben erg hun best gedaan en verdienen met de hele klas een prijs.

 

Praktisch verkeersexamen

Op woensdag 18 maart 2015 neemt groep 8 deel aan het verkeersexamen op de fiets. De leerlingen brengen dan in praktijk wat ze tijdens de verkeerslessen op school geleerd hebben. We wensen hen veel succes.

Fietskeuring

Op vrijdag 12 december 2014 werden op onze school de fietsen van groep 6 gecontroleerd in het kader van de actie ' ANWB Lichtbrigade'. De fietsen van de kinderen van groep 7 en 8 waren al gecontroleerd tijdens de actie Streetwise.

De fietsen van de kinderen werden door de verkeersouder Perla Vaseur en juf Trudie aan de hand van een checkkaart beoordeeld. We moesten constateren dat niet alle kinderen van de klas een fiets hebben en dat er van de fietsen die aanwezig waren er nogal wat gebreken waren. Met name de verlichting was niet bij iedereen in orde.

Wij vinden het als school van belang dat de kinderen goed leren fietsen in het verkeer, op deugdelijke fietsen, zeker als we eraan denken dat na de basisschool de kinderen op de fiets naar het vervolgonderwijs gaan.

 

Verkeersveiligheid rondom de school

Woensdag 12 november

8.30 – 9.30 uur

Ouderinloop in het Ouderkindlokaal

             

Thema: Verkeersveiligheid rondom de school, hoe kunnen  we voorkomen dat er ongelukken gebeuren??

 

Verzorgd door meester   Henk Smits van De Schakel

 

Wijkagent in de klas

Op 19 oktober 2014 heeft de wijkagent en bezoek gebracht aan de groepen 5 en 6. Tijdens dit bezoek heeft hij met de kinderen gesproken over zijn werk en het gedrag van kinderen op straat.

Op 15 april 2015 is hij opbezoek bij de groepen 7 en 8.

 

Streetwise

Op 16 oktober 2014 hebben alle leerlingen van onze school deelgenomen aan Streetwise, een praktisch, leuk, leerzaam en uitdagend verkeersprogramma van de ANWB.

Ook wij als school voelen ons verant-woordelijk voor de verkeersveiligheid van uw kind. Daarom hebben wij ANWB Streetwise uitgenodigd om op 16 oktober naar onze school te komen.

Streetwise is een praktisch, maar ook leuk, leerzaam en uitdagend verkeers-programma voor alle leerlingen van de basisschool. Professionele instructeurs komen een ochtend naar de school en geven verkeerstrainingen op maat. Met speciaal ontwikkelde lesmaterialen zoals electro- en rijlesauto´s, zebrapaden, verkeerslichten, opblaasbare auto's en een fietsparcours wordt de praktijk zo veel mogelijk nagebootst.

De vier onderdelen zijn:

-Voor groep 1 en 2  ‘Toet toet’: Een speelse introductie op gevaarherkenning, herkennen van verkeersgeluiden, veilig oversteken, gebruik van autogordel en autostoeltje.

-Voor groep 3 en 4  ‘Blik en klik’: Verdere behandeling van gevaarherkenning, veilig oversteken en de noodzaak van gebruik van de autogordel in een autostoeltje.

-Voor groep 5 en 6   ‘Hallo auto’: Invloed van reactiesnelheid, inschatten van de remweg van een auto en het juiste gebruik van een veiligheidsgordel.

-Voor groep 7 en 8  ‘Trapvaardig’: Gevaarherkenning, fietsvaardigheden en fietsbeheersing.

Wilt u zien hoe Streetwise in de praktijk gaat? Klik dan op onderstaande link en bekijk het filmpje op de site.

http://www.anwb.nl/streetwise