bezoek wijkagent

Op woensdag 29 juni heeft wijkagent Sjaak de Bruin een bezoek gebracht aan de groepen 5, waarbij geprokenen is met de kinderen over het thema 'Veiligheid op straat'. In groep 8 heeft hij met de kinderen gesproken over de overgang naar de middelbare school en het fietsen naar die -voor de kinderen nieuwe- scholen.

Verkeersactie

In de groepen 3, 4 en 5 viond in de maand maart 2016 de actie 'Op voeten en fietsen naar school'  plaats. Deze actie had als doel het belang van lopend of fietsend brengen en halen onder de aandacht te brengen. De kinderen van deze groepen konden gedurende vier weken stickers sparen voor elke dag dat zij lopend of fietsend naar school komen. Aan het eind konden we zien wie de meeste stickers heeft verzameld.

Er is op 18 februari een nul-meting gehouden (hier kunt u de uitslag zien) en na de actie zullen we zien of er meer kinderen lopend of op de fiets naar school komen.

 

 

Dode-hoek les

Op donderdag 11 juni 2016 stond er een grote vuilniswagen voor de school in verband met een verkeersles voor de groepen 6 en 7. Er werd op deze dag aandacht besteed aan de 'dode hoek' van de vrachtwagens. Twee chauffeurs van SITA gaven een theorieles met flimpjes over het gevaar van de dode hoek en leerden de kinderen hoe ze moeten handelen in het verkeer met grote voertuigen. Daarna gingen ze in groepjes naar buiten om zelf te ervaren wat de chauffeur van een vrachtwagen in zijn spiegels ziet. Ondertussen leerden ze ook nog hoe een vuiniswagen werkt.

fietskeuring

De kinderen van de groepen 6, 7 en 8 hebben op 28 oktober in het kader van de ANWB Lichtbrigade Actie hun fietsen gecontroleerd. De nadruk werd gelegd op de verlichting en reflectie, maar ook andere zaken als remmen, ketting en bel werden niet vergeten. Met z'n tweeën controleerden de kinderen aan de hand van een checkkaart hun eigen fietsen.

We moeten ook dit jaar weer constateren, dat lang niet elk kind op een voor hem geëigende fiets rijdt. Daarnaast waren veel fietsen niet in orde en ontbraken een aantal wettelijk verplichte zaken. 

bezoek Wijkagent

Op 28 oktober heeft Wijkagent de Bruin de groepen 6, 7 en 8 op onze school bezocht. Hij sprak met de kinderen over zijn werkzaamheden in de wijk en heeft veel aandacht geschonken aan het fietsen en met name in het donker.

 

Vervoer in de groepen 1

In der maand september 2015 hebben de kinderen van de 1e groepen zich bezig gehouden met het thema 'Vervoer'. Binnen dit thema werd er geoefend in het verkeer en gingen de kinderen met de bus op reis.