Verkeersexamen

In  de maand mei hebben de leerlingen van groep 8 deelgenomen aan de twee onderdelen van het verkeersexamen.

Op donderdag 6 april was er het schriftelijk examen en op donderdag 13 april het praktische examen, waarbij de leerlingen met hun fiets moesten laten zien wat ze in de lessen geleerd hebben.

wijkagent

Dit schooljaar heeft wijkagent Sjaak de Bruin de kinderen van de groepen 5 t/m 8 bezocht en wel op 19 april en 14 juni.

In de gesprekken komen allerlei zaken aan de orde en zeker het zich gedragen in het verkeer. Met groep 8 is gesproken over het fietsen naar de Middelbare school.

Verkeerssituatie rondom de school

Dit schooljaar hebben de ouders hun bezorgdheid geuit over de verkeerssituatie rondom de school. Het halen en brengen van de kinderen zorgt voor onoverzichtilijke situaties.

De MR van de school is hierover in contact getreden met de gemeente, in casu het wijkbureau Overvecht. In diverse gesprekken zijn de problemen en de eventuele oplossingen besproken.

Het beleid in deze is tweeledig: binnen de school met de ouders en kinderen in gesprek gaan over de situatie en de mogelijke oplossingen bepreken. Buiten de school zal de gemeente aanpassingen maken in de situatie: er komt éénrichtingsverkeer op de Bangkokdreef en er wordt gekeken naar een betere oversteek.

Nader bericht hierover volgt.

Streetwise

Op 13 oktober 2016 hebben alle leerlingen van onze school deelgenomen aan Streetwise, een praktisch, leuk, leerzaam en uitdagend verkeersprogramma van de ANWB.

De school voelt zich verantwoordelijk voor de verkeersveiligheid van uw kind. Daarom hebben wij ANWB Streetwise uitgenodigd om op 13 oktober naar onze school te komen.

Streetwise is een praktisch, maar ook leuk, leerzaam en uitdagend verkeers-programma voor alle leerlingen van de basisschool. Professionele instructeurs komen een ochtend naar de school en geven verkeerstrainingen op maat. Met speciaal ontwikkelde lesmaterialen zoals electro- en rijlesauto´s, zebrapaden, verkeerslichten, opblaasbare auto's en een fietsparcours wordt de praktijk zo veel mogelijk nagebootst.

De vier onderdelen zijn:

-Voor groep 1 en 2  ‘Toet toet’: Een speelse introductie op gevaarherkenning, herkennen van verkeersgeluiden, veilig oversteken, gebruik van autogordel en autostoeltje.

-Voor groep 3 en 4  ‘Blik en klik’: Verdere behandeling van gevaarherkenning, veilig oversteken en de noodzaak van gebruik van de autogordel in een autostoeltje.

-Voor groep 5 en 6   ‘Hallo auto’: Invloed van reactiesnelheid, inschatten van de remweg van een auto en het juiste gebruik van een veiligheidsgordel.

-Voor groep 7 en 8  ‘Trapvaardig’: Gevaarherkenning, fietsvaardigheden en fietsbeheersing.