Verkeersexamen

Op donderdag 5 april hebben de leerlingen van groep 8 het schriftelijk verkeersexamen gemaakt. En op vrijdag 6 stonden ze allemaal met hun fiets klaar voor het praktische examen in de wijk. De resultaten waren best goed: bijna alle leerlingen hebben het diploma gekregen.

Actie 'Op voeten en fietsen naar school'.

Vanaf 6 maart 2018 wordt op onze school met de groepen 3, 4 en 5 de ‘Op voeten en fietsen naar school’ actie gehouden.

We zien dat er nog steeds veel kinderen van de Schakel met de auto naar school gebracht en gehaald worden. Gelukkig is er met het eenrichtingsverkeer en de pilonnen een veiliger situatie ontstaan, maar …. 

We willen het belang van lopend of fietsend brengen en halen nog eens onder de aandacht brengen. Juist om alle kinderen elke dag weer veilig thuis te laten komen.

Verkeersopvoeding ligt bij ons allen: school en ouders. Voor u als ouder betekent het, dat je al vroeg moet beginnen met de verkeersopvoeding.

Het begint al bij de keuze van de route: waar kan uw kind het meest veilig lopen of fietsen als het straks alleen gaat. Alleen op die manier leert het kind waar het onderweg rekening mee moet houden en welk gedrag het meest veilig is. Dit leert een kind niet vanaf de achterbank van de auto. 

Allemaal redenen waarom wij in de maand maart maart starten met de VVN actie ‘Op voeten en fietsen naar school’. De kinderen van de groepen 3, 4 en 5 kunnen gedurende vier weken stickers sparen voor elke dag dat zij lopend of fietsend naar school komen.

Na afloop van de actie worden alle stickerkaarten verzameld en wordt er een winnaar per klas uitgeroepen. We hebben een nul-meting gehouden in de klassen, zodat we aan het eind van de actie en op een later tijdstip kunnen zien of de actie ook blijvend is.

Dode hoek les

Op donderdag 1 februari stond er de hele dag een grote vrachtwagen van Transport en Logistiek Nederland voor de school. De kinderen uit de groepen 6, 6/7 en 7 hebben deze dag van chauffeur Corina les gehad over de gevaren rondom de vrachtwagen. Ze hebben ervaren dat de chauffeur van een vrachtwagen niet alles rond de auto goed kan: de dode hoek. Zo leerden ze hoe ze rekening moeten houden met vrachtwagens in het verkeer.

Fietskeuring

Op woensdagmorgen 8 november 2017 hebben de leden van de verkeerscommissie de fietsen van de leerlingen van de groepen 6 t/m 8 gecontroleerd. Naast de gebruikelijke veiligheidseisen werd er speciaal gekeken of de verlichting van de fiets in orde was. Deze dag werd georganiseerd in samenwerking met de ANWB Lichtbrigade actie.

Van de 66 gecontroleerde fietsen was ongeveer 60% in orde. Bij de afgekeurde fietsen was meestal de verlichting niet in orde of de fietsbel, maar soms ging het ook om de remmen!

De fietsen van groep 8 worden bij het praktisch verkeersexamen opnieuw gecontroleerd en volgend jaar is er weer een verlichtingsactie.

Verkeersmethode

De kinderen van groep 4 t/m 8 starten dit schooljaar met een nieuwe verkeersmethode. De verkeersmethode van Veilig Verkeer Nederland bestaat uit 8 'kranten', die 8 keer verschijnen, verdeeld over het jaar.

Eenrichtingsverkeer

Op 13 september 2017 om 8.15 uur heeft conciërge Ron de Krieger de borden onthuld, die van de Bangkokdreef eenrichtingverkeer maakt.

In verband met de verkeersdrukte in op de Bangkokdreef heeft het wijkbureau in overleg met de verkeerscommissie en de MR besloten dat er in de Bangkokdreef eenrichtingsverkeer komt.

Verkeersveiligheid

Vorig schooljaar (2016-2017) is in de OR en MR de verkeersveiligheid rondom de school uitgebreid aan de orde geweest. Het halen en brengen van de kinderen zorgt voor chaotische situaties bij de ingang van de school.

Eén van de maatregelen op dit moment (augustus 2017) is het plaatsen van pylonnen om ervoor te zorgen dat er niet meer geparkeerd kan worden voor de ingang. De conciërge heeft hierbij een belangrijke taak als verkeersregelaar.

Met de gemeente is de school en de MR in gesprek geweest over het mogelijk maken van eenrichtingsverkeer rondom de parkeerplaatsen, zodat de situatie voor met name de kinderen tijdens het oversteken overzichtellijker wordt. Het heeft enige tijd geduurd, maar het laat zich eruit zien dat dit op korte termijn zal gaan gebeuren.