Beweeg Wijs voor kwaliteit rondom kleurrijk bewegen!

 

Ieder kind heeft behoefte aan vrije speelmomenten. Toch is het niet voor alle kinderen vanzelfsprekend  om op die momenten met plezier te kunnen spelen. Op het speelplein bijvoorbeeld ontbreekt soms een uitdagende en gestructureerde speelomgeving. Hierdoor kunnen kinderen het pleinspelen als onprettig gaan ervaren en zo ontwikkelingskansen missen.

De speelmethode van Beweeg Wijs speelt in op belangrijke vrije speelmomenten van kinderen; op school, bij de kinderopvang, in de wijk en bij de sportvereniging. Hiervoor heeft Beweeg  Wijs een uniek kleurenconcept ontwikkeld , die past bij de sociaal-emotionele ontwikkeling, waarin kinderen beter leren samenspelen in een uitdagende en gestructureerde omgeving.

Onderdeel van de methode zijn de ingedeelde kleurenzones op het schoolplein. Bij elke kleurenzone horen specifieke activiteiten die afgestemd zijn op de sociaal emotionele ontwikkeling van de leerlingen. Dit is een veelbelovende strategie om lichamelijke activiteit te bevorderen. Spelen is tenslotte de belangrijkste beweegactiviteit van kinderen.

In elke kleurenzone worden materialen klaargelegd waardoor kinderen, wanneer ze het plein opkomen, laagdrempelig kunnen gaan spelen. De activiteiten worden begeleid door juniorcoaches, leerlingen uit de hoogste klassen en/of door een professionele speelbegeleider, opgeleid en gedetacheerd door Beweeg Wijs. Op deze manier creëert Beweeg Wijs een gestructureerde, veilige omgeving waarbij het voor ieder kind duidelijk is hoe het op zijn eigen niveau de spelvorm van zijn/haar keuze kan spelen.

De interventie Beweeg Wijs heeft van het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid de erkenning “theoretisch goed onderbouwd” gekregen. Beweeg Wijs is dus officieel erkend is door de Erkenningscommissie Interventies als ‘Theoretisch goed onderbouwd’! Een interventie die is beoordeeld als ‘theoretisch goed onderbouwd’ is  voldoende beschreven en onderbouwd met wetenschappelijke theorie of kennis, waarmee aannemelijk is gemaakt dat de interventie werkt en het gewenste doel wordt bereikt.

Ook onze school werkt samen met Beweeg Wijs. Onder leiding van Beweeg Wijs coach Mariëlle van Maurik is er een beweegteam opgericht. Elke twee weken worden er nieuwe speelthema’s aangeboden en wordt het schoolplein in speelvakken ingedeeld. Die indeling wordt maandelijks uitgeprobeerd, net zo lang tot we precies weten waar we elk spel het beste kunnen spelen. Uiteindelijk willen we ons plein in de toekomst indelen met de Beweeg Wijs speelgedrag kleuren: elk kind speelt dan veilig op de plek die het best bij hem / haar past. Voorlopig brengen we de speelzones aan met stoepkrijt.  De kleuren volgen de speelontwikkeling van uw kind(eren).  Wij houden u regelmatig over de vervolgstappen op de hoogte.