Kinderraad

Wat is een kinderraad?

Een kinderraad is een groep kinderen die samen alle kinderen, van alle scholen in Overvecht vertegenwoordigen.  De kinderraad vertegenwoordigt de leerlingen van hun eigen school. De kinderraad onderzoekt  in de wijk, wat voor kinderen belangrijk is. Ze denken na over oplossingen voor kwesties in de wijk en bedenken wat ze daar zelf aan kunnen doen.

 

Waarom een kinderraad ?

In Overvecht zijn 11 basisscholen.  Bijna alle scholen zijn Vreedzame scholen. In een vreedzame school leer je hoe je op een positieve manier met elkaar omgaat. Je leert om te gaan met meningsverschillen en conflicten op te lossen. Ook leer je dat je je mening mag hebben en heb je taken en verantwoordelijkheden in de klas en op school.

Maar ook in de wijk is het belangrijk dat kinderen hun stem laten horen.  Op het wijkmanifest dat door kinderen van een vorige kinderraad  is gemaakt staat: We willen OVERAL in de wijk vriendelijk en vreedzaam met elkaar omgaan.  Kinderen denken mee  hoe de wijk nog vreedzamer kan worden en vooral wat ze daar zelf aan kunnen doen!   Daarom is er een Vreedzame wijk kinderraad.

 

Wie zitten er in de kinderraad?

Van elke school zijn er 2 kinderen, meestal een jongen en een meisje uit groep 7 die hun school vertegenwoordigen in de Kinderraad.  Deze kinderen krijgen drie keer onder schooltijd een training  met 20 andere kinderen van 11 scholen uit Overvecht. Naast deze trainingen zullen de kinderen ook in verschillende commissies werken aan opdrachten na schooltijd. Deze opdrachten worden begeleid door twee sociaal makelaars van Wijk&co.