Vreedzame school

Bij conflictsituaties en bij het oplossen van conflicten werken wij volgens de methode van de Vreedzame school. Hierbij wordt een conflict opgelost door te praten met elkaar. Als het nodig is, kan de hulp van een bemiddelaar –mediator– worden gevraagd.

Ieder schooljaar worden enkele leerlingen opgeleid tot mediator De mediatoren hebben één dag per week mediatiedienst tijdens de pauzes. Zij zijn duidelijk te herkennen aan een gele hes.

In de maand oktober worden een aantal mediatoren van groep 8 opgeleid tot wijkmediator. Op afgesproken plekken in de wijk kunnen zij bemiddelen in conflicten met jongere kinderen. De mediatoren worden ook in het voortgezet onderwijs verder begeleid bij hun wijktaak.

Rots en Water

Rots en water is een weerbaarheids programma dat met speelse trainingen het zelfvertrouwen van de kinderen vergroot. Daarnaast leert het hen het ontwikkelen van zelfbeheersing, zelfreflectie en sociale vaardigheden.

'Sterk als een rots' staat voor: zelfverzekerd zijn, weten wat je wilt, doorzetten en opkomen voor jezelf.

'Soepel als water' staat voor: rekening houden met anderen, contact maken en sociaal zijn.

Deze trainingen sluiten goed aan bij onze Vreedzame School lessen

De Rots en Water lessen worden in de klas én in de gymzaal gegeven. Dit jaar staan er 10 lessen in de gymzaal gepland.

Voor meer informatie zie: www.rotsenwater.nl