Jaarverslag Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad maakt jaarlijks een verslag van haar activiteiten in dat schooljaar.

Dit jaarverslag kunt u lezen via de link in de rechterkolom.