Bijzonder verlof

Door de leerplichtwet is het verlenen van extra verlof bijna onmogelijk. Het is dus niet mogelijk extra verlof te krijgen voor een korte vakantie tussendoor of een vakantiever-lenging.
Kinderen zijn vanaf hun 5e jaar leerplichtig. Zij kunnen dus niet zomaar een dag thuis blijven. 

Extra verlof kan alleen verleend worden als er sprake is van bijzondere omstandigheden zoals bijv. bij een huwelijk of overlijden van een familielid. 

Wij zijn verplicht uw verlof aanvragen voor schoolverzuim, anders dan voor ziekte, schriftelijk te laten verlopen. Bij de schoolleiding kunt u een formulier krijgen om uw aanvraag te motiveren. De schoolleider oordeelt over het toestaan van verlof. 

Wij zijn verplicht ongeoorloofd schoolverzuim te melden bij het bureau leerplicht. Melding zal ook plaats vinden bij regelmatig te laat komen van een leerling.