Wat is PCOU?

De Stichting Protestants Christelijk Onderwijs te Utrecht heeft 28 scholen voor basis-, speciaal basis- en speciaal onderwijs in de regio Utrecht onder haar hoede met
- in totaal circa 6200 leerlingen en 
- 900 medewerkers;*

heeft een College van Bestuur (twee personen) dat het bevoegd gezag vormt van de scholen;

heeft een Raad van Toezicht (zeven personen) die toezicht houdt op het College van Bestuur;

wordt ondersteund door het Bureau Christelijk Onderwijs Utrecht.

 

De ambitie van PCOU

PCOU wil in de regio Utrecht de toonaangevende organisatie voor het verzorgen van primair onderwijs zijn, midden in de samenleving staand en handelend vanuit een christelijke inspiratie.

de leerlingen en het onderwijs centraal

identiteit

kwaliteit

continuïteit

betrokkenheid

 

PCOU-scholen

streven als ontmoetingsscholen naar een praktische vertaling van christelijk 

geïnspireerde waarden en normen, zoals respect, zorgzaamheid, tolerantie in  

een multiculturele samenleving

zien als hoogste doel de optimale ontplooiing van elke leerling als geheel mens

tot het niveau van zijn/haar potenties van hoofd, hart en handen, met een goede

balans tussen individuele ontplooiing en sociale verantwoordelijkheid;

streven ernaar dat elke leerling voor wie de school een verantwoordelijkheid

heeft genomen, een optimale start krijgt in het vervolgonderwijs of in de

maatschappij.