Schoolleiding

Het Management Team van de Schakel bestaat uit:

 

Margot Reukers                                Schoolleider
Nathalie Verveld                          Intern begeleider groep 1 en 2
Janet klein        Intern begeleider groep 3 t/m 8
                       

Vanwege ziekte van Margot Reukers kunt u met uw vragen bij Janet en / of Nathalie terecht.