Schoolleiding

Het Management Team van de Schakel bestaat uit:

 

Margot Reukers                                Schoolleider
Nathalie Verveld                          Intern begeleider groep 1 t/m 8
Janet klein        Intern begeleider groep 1 t/m 8